20 работници, които се нуждаят само от една снимка, за да обяснят всичко на травмотолозите…

loading…


Средно жените живян четири до пет години по-дълго от мъжете въз основа на информацията за продължителонстта на живота, предоставена от ООН. За съжаление, ние сме сигурни, че тази статия ще подрепи тези тревожни статистики. Можеше да я озаглавим „и ето защо мъжете живеят по-малко от жените“, но мислим, че до този извод ще стигне всеки един след като погледне фотографиите. Събрахме списък със снимки на работници, които очевидно не се интересуват много за собствената си безопасност, моля НЕ взимайте пример от тези хора.

loading…