„Прозорците на света“ – една уникална колекция

loading…


Подобно на структурите на къщи, те се променят според региона. „Прозорците на света“ бележат голяма еволюция в сравнение с най-ранните си събратя, представляващи само една дупка в стената. Прозорецът е нашият поглед към света. Дали културнит

е ни различия се дължат на тяхното разнообразие? Твърде е възможно. Или е точно обратното? Може би истината е някъде по средата.

loading…