Погледни посланието на предпоследната цифра на годината, в която сме родени:

loading…


Космическият ни код-матрица за текущото прераждане се състои от вибрациите на числата в датата, месеца и годината, в която сме се появили. На пръв поглед тези данни стават неактуални след нашата физическа смърт. Но информацията в тези 8 числа-кодове остава съхранена в Архивите на времето, в Книгата на Живота, в Акашовите записи и в други енергийно-информационни йерархични нива.

Всяко от числата като дата на раждане има кармичен аспект и роля в еволюцията на човека.

Например, 11 и 22, които се смятат за „златни“ или „господарски “ числа, изискват изчистване на стари модели и разчупване на схемата, но пораждат бързо нова и мощна кармична енергия, която може да преобърне живота на човека.

Родените през 2000-та година идват на Земята с мисия.

Посланията на предпоследната цифра в годината на раждането

Тя се свързва с енергията на груповата (национална, семейна или професионална) карма и най-важните цели на душата в тази сфера.

Ако предпослeдната цифра е:

0 – Душата в текущото прераждане няма да има сериозни изпитания, натрупала е достатъчно опит и само от избора и свободната и воля зависи доколко и как ще се заеме със своето духовно развитие и себепознание, като използва за това позицията и мястото си като член от по-голямата общност. Привързана е към общността, групата, колектива и семейството. Понякога трудно се справя с изпитанието на свободното време или усамотението.

1 – В този живот трябва да преоткриете себе си и истинското си Аз. Вие сте двигателят на новото, но трябва да балансирате своята амбиция, его, гордост и неумението да разбирате другите. Понякога самотата може да бъде изпитание, но и благо. Дори и да сте личност, изявен специалист или творец, лидер, водач, вие сте само част от Цялото, за което трябва да работите. Вашата мисия е да бъдете новатор и да водите другите след себе си. Възможно е обаче те да прибират плодовете от труда и идеите ви.

2 – Като предпоследна цифра в датата на раждане напомня, че където и да сте, винаги трябва да сте центърът, балансьорът, онзи, който постига синхрон и хармония както в семейството и приятелския кръг, така и на работното място. Възможно е често да се налага да правите избор между противоречиви каузи. Може да бъдете отдушник за чуждите стресове. Подходяща професия за вас е тази, в която можете да помагате, да подтиквате хората да опознаят себе си.

3 – Вашата мисия е да бъдете посредник, проводник на идеи, ценности, информация и да пресявате ценното от онова, което подвежда и манипулира. С това са свързани и най-сериозните ви изпитания в сферата на професионалната ви дейност, както и в семейството и сред близкото ви обкръжение. Трябва да научите урока за разликата между човешката и Божествената истина. Изисква се да останете верни на себе си, но и да бъдете гъвкави и отворени за промените.

4 – Кoгато душата избира вибрацията на това число като параметри за отработване на груповата си карма, част от мисията й е да гради на различни нива, да изпипва нещата в детайли, да обръща внимание на подробностите, да се справя с трудностите и изпитанията, които да превръща в ценен и полезен опит-основа. Групата, колективът, семейството не винаги ще бъдат благодарни за онова, което сте дали от себе си и е възможно често да страдате заради желанието си да направите на друг добро, ако не спазвате правилото за непоисканата помощ.

5 – Родените с предпоследна цифра в годината на раждането под вибрацията на 5, отработват групова карма чрез многобройните промени, през които преминава животът им в сферата на работата, личния живот и в семейството. Понякога това са неочаквани или внезапни обрати, честа смяна на работа, раздяла с близки хора, много пътувания и контакти с хора от чужбина. Посланието на тази цифра в тяхната дата на раждане е да бъдат гъвкави, да не се привързват към удобството на рутината, да приемат и отдават информацията, знанието и опита, за да продължават напред.

6 – Кармичните послания на предпоследната цифра с вибрацията на Венера се свързват с харизматичните личности, които винаги са лидерите в своята работа, приятелски кръг или семейна среда. Те привличат вниманието и могат да обединяват хората, понякога са невероятно ловки и прикрити манипулатори, които използват другите за постигане на собствените си цели. В текущото прераждане отработват кармата си към сродните души, които са от близкото им обкръжение. Понякога работата заменя истинското им семейство или преживяват любовни разочарования, проблеми с майчинството, бащинството или създаването на потомство.

7 – Групата на душите, избрали вибрацията на 7 като предпоследна цифра в годината на раждането си, имат потенциал и могат да изявят себе си на професионалното поприще. Те търсят истината за себе си и трябва да намерят баланс между амбицията за кариера и изява и онова, което наистина иска душата. Понякога работохолизмът, чувството за отговорност, стремежът да се доказват отново и отново, ги лишава от време за себе си, подкопава здравето и до известна степен ги прави студени, отчуждени и неудовлетворени. Тези хора трябва да не пренебрегват своите истински потребности и да не се превръщат в роботи. Голямото изкушение са възможностите, които се откриват пред тях и възможността да печелят още по-добре, но за сметка на личния живот и здравето.

8 – Това е групата на материалистите и практиците, на хората, които могат да управляват енергията на парите и благата. Кармичният урок за това поколение е свързан с ценностите и осъзнаването на истински стойностното и непреходното. Прекаленият материализъм и стремеж към лъскав, бляскав живот и кариера, която осигурява бързи високи доходи, има доста висока цена, която неминуемо се заплаща. Предпоследната цифра в годината на раждането с вибрацията на 8 напомня, че парите, материалната сигурност, кариерата са най-сериозното изпитание. Те не бива да са цел, а основа и за духовно развитие и себепознание.

9 – Родените под вибрацията на 9 като предпоследна цифра в датата на раждане са от поколението, което наистина може да промени света. Повечето са мъдри души, съзнателно избрали да се върнат на Земята в този период. Призванието им е да работят за глобални и хуманни каузи. Обикновено проявяват мъдрост, имат развита интуиция и духовни дарби, които трябва да развиват и прилагат разумно и за целите на общността.

Последната цифра в годината на раждането носи информация в кои сфери човек трябва да уравновесява карма и къде може да натрупа нови енергийни дългове, защото най-често ще среща трудности или ще има проблеми. Това е житейският му „лайтмотив“.

Откъс от последната книга на Нина Ничева „Матрицата на кармата”

loading…