Красота или ужас? Погледни и коментирай!

loading…


Жените често експериментират щом ставе въпрос за красота. Те са готови на всичко, за да привлекат внимание, за да бъдат различни. Тази колекция е посветено на различните идеи, на жените, които превърнаха части от телата си в корсети. Какво ги е провокирало и колко болка са изпитали, можем само да гадаем, но нека да погледнем тези фотографии, признавам, някои са наистина красиви.

loading…